Hållbarhetsfrågor

 

Itsab bidrar till en hållbar utveckling genom att vi bland annat:

 • Energieffektiviserar/energi återvinner hos kund genom installation av nya kompressorer, vakuumaggregat, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem.
 • I Norrbotten har energiåtgången hos våra kunder sedan uppföljning startade år 2005 minskat med i snitt ca 2 500 000 kWh/år, motsvarande 250 000 kg CO2/år. 
 • Itsab samarbetar med Atlas Copco som levererar produkter och lösningar som är unika och marknadsledande i fråga om energieffektivitet och driftsäkerhet.
 • Samordnar våra resor vid underhållsbesök
 • Strävar efter att vår fordonspark ska vara så miljömässigt bra som möjligt
 • Vid byte väljer vi bilar med de miljömässigt effektivaste motorer som finns på marknaden i valt segment.
 • Itsab säkerställer rätt hantering av restprodukter som uppkommer i vår verksamhet.
 • Itsab efterlever de lagar och andra krav som vi berörs av
 • Itsab utför regelbundet service och underhåll på de maskiner och annan utrustning som finns i verksamheten
 • Itsab arbetar med och har rutiner för hälsa och säkerhet
 • Itsab arbetar med utbildning och kompetens och ser detta som en väg till personlig utveckling för våra medarbetare.                   
Itsab, Luleå
Betongvägen 22
97345 Luleå

Itsab, Gällivare
Metallvägen 2
98238 Gällivare

 

Itsab, Kiruna
Industrivägen 1A
98138 Kiruna 

Växel   0920 - 28 17 40
Fax  0920 - 28 17 41
E-post  info@itsabtryckluft.se

Besök oss på Facebook

Till vår facebook-sida
 

© 2019 ITSAB
Information om cookies