Om Itsab - Isakssons Tryckluftservice AB


Tryckluftlösningar för små och stora behov
Vi har lösningen för ditt behov av kompressorer, luftbehandlingsutrustning, blåsmaskiner, generatorer och underhåll. Vi erbjuder även analyser för energieffektivisering av befintligt tryckluftssystem, installationer och totalentreprenader.
 
Itsab, Isakssons Tryckluftservice är återförsäljare med auktoriserad service på Atlas Copco Compressor Technique samt Atlas Copco Construction Techniques produkter i Norrbottens län.

Servicetekniker samt reservdelar finns i Luleå, Gällivare samt Kiruna. 

 

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

 

Isakssons Tryckluftservice AB:s mission är att utifrån kundernas behov kunna bistå med aggregat, tekniska lösningar, installation, service och underhåll.


ITSAB är återförsäljare med auktoriserad service på Atlas Copco Compressor Technique samt Atlas Copco Construction Techniques produkter. Områdena vi primärt arbetar med följer det sortiment som de två olika divisionerna hos Atlas Copco erbjuder så som kompressorer, luft- och gasbehandlingsutrustning, dieseldrivna generatorer, lysmaster, pumpar. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. 


Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi förebygga föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra produkter/tjänster/aktiviteter och minska föroreningar. Vår största positiva miljöpåverkan är att vi strävar efter att i så hög grad som möjligt erbjuda kunderna miljöanpassade samt mer energieffektiva alternativ samt att vi säkerställer rätt hantering av kundernas restprodukter vid service och underhåll av utrustning. Vår största negativa miljöpåverkan är utsläpp orsakade av transporterna. Relaterade svenska miljökvalitetsmål är t.ex. ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö”.


Våra tjänster ska motsvara de krav och förväntningar som kunden har på oss avseende t.ex. rätt kvalitet och rätt pris. Vårt arbete skall vara kundinriktat så att det utgör en väsentlig anledning för kunden att nyttja våra tjänster. Vårt agerande skall kännetecknas av kompetens och professionalism såväl i företagets externa som interna relationer så att kunderna skall känna förtroende för oss. Vi ska förebygga ohälsa och skador och vår verksamhet ska kännetecknas av omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö. Vi ska uppfylla lagar, förordningar och andra krav som ställs på oss. Vi ska ständigt förbättra vårt ledningssystem inom miljö och kvalitet.

 

 Luleå 2017-11-09
Ola Isaksson, VD ITSAB 

Itsab, Luleå
Betongvägen 22
97345 Luleå

Itsab, Gällivare
Metallvägen 2
98238 Gällivare

 

Itsab, Kiruna
Industrivägen 1A
98138 Kiruna 

Växel   0920 - 28 17 40
Fax  0920 - 28 17 41
E-post  info@itsabtryckluft.se

Besök oss på Facebook

Till vår facebook-sida
 

© 2019 ITSAB
Information om cookies