Kvalitetsluftlösningar

 

BD Varmregenererade adsorptionstorkar 

BD torken är en varmregenererad adsorptionstork. BD torken har som standard en tryckdaggpunkt på – 40 grader. BD-torken finns i kapaciteter från 6000 l/min. 
Adsorptionstorken torkar luften med hjälp av värmeelement och därigenom kan läckluftförbrukningen vid drift reduceras till 0 %.
 
Torken kan som tillbehör utrustas med daggpunktsstyrning som beroende på driftförhållande sänker 
energiförbrukning mellan 20-75 %.

 

 Mer information

CD Kallregenerererade adsorptionstorkar

CD torken är en kallregenererad adsorptionstork som finns i kapaciteter från 120 l/min. 
CD torken ger lägre tryckdaggpunkt än FD torkar och är därför att föredra vid installationer med krav på mycket lågt vatteninnehåll i tryckluften t ex instrumentluft, utomhusledningar och låga temperaturer. 
CD torken finns tillgängliga i en rad storlekar med en tryckdaggpunkt så låg som -40 °C/-40 °F och levereras i ett IP54-klassat skåp. 
CD torkar finns med daggpunktsstyrning som tillval.

 

 Mer information

Kvävgasgeneratorer-Syrgasgeneratorer 

Kvävgasgeneratorer finns i utförande NGM samt NGP samt NGP+
NGP samt NGP + bygger på PSA tekniken och ger en renhet på 98-99,999%.
NGP + är optimerad för att minimera drift samt investeringskostnader. 
NGP + har marknadsledande luftfaktor och klarar inloppstryck på 13 bar.
NGM bygger på membrantekniken och ger en renhet på 95-98% 
 
Nitrogen skid är en komplett anläggning för produktion av kvävgas.
Anläggningen dimensioneras efter kundens behov samt krav på renhet.
Allt är färdigt anslutet och utrustningen producerar kvävgas på det med dagens teknik
mest energieffektiva sätt som finns att uppnå.
 
OGP syrgasgeneratorer producerar syrgas med en renhet på upp till 95 %
Renheten kan ökas vid behov.
 

 Industrial gases Antwerp

 Prospekt NGP skid

FD-FX-F Kyltorkar

FD-FX kyltorkar kyler luften till en tryckdaggpunkt på + 3 grader Celsius. Vid omgivningstemperatur högre än + 3 grader så elimineras kondensutfällning i tryckluftsnät. 
FD torken är industrivarianten med minimerad energiförbrukning samt exakt tryckdaggpunkt. 
FD torken är utrustad med larm samt varningsfunktioner. Frysskydd är standard på FD torken. 
 
FX torken är främst tänkt för verksamheter som ej är beroende av en exakt 
tryckdaggpunkt samt kan acceptera högre tryckfall över kyltorken. 
Larmfunktion samt underhållsindikering är standard på FX torken
 
F torken håller en tryckdaggpunkt på + 7 grader  och är främst tänkt för verkstadsbruk.

Analog indikering av tryckdaggpunkt.
 

 FD series
 FX antwerp leaflet
 F Antwerp leaflet
 

SD Membrantorkar (Kapacitet 180-3300 l/min) 

Membrantorken sänker daggpunkten på inkommande tryckluft. Med 32 eller 55 grader Celsius (beroende på modell). 

 

Membrantorken är främst avsedd för torkning av mindre luftmängder och klarar på grund av sin konstruktion att placeras i väldigt dåliga miljöer. 

 

Membrantorken behöver heller ej anslutas till elnätet. 

 

 Mer information

Airnet rörsystem

Komplett rörsystem med aluminiumrör upp till DN 158. 

 

Rör levereras färdigmålade i blå färg (tryckluft) samt grön färg (kvävgas). 

 

Rördimensioner upp till DN 50 finns lagerlagda i Luleå

 

 Mer information

Tryckluftsfilter

Komplett sortiment av filter från 600 l/min – 180 000 l/min (större filter finns på begäran)
Filter avlägsnar olja, vätska samt partiklar från tryckluften till av kund vald renhet.
Koltorn används vid applikationer där höga krav på renhet ställs livsmedel, läkemedel, andningsluft mm.
UD+ filtren är av den nya Nautilus typen vilket innebär ett återstående oljeinnehåll på 0,0009 mg/m3.
UD + är ej temperaturkänslig och ersätter applikationer där tidigare 2 filter ingår.

 

 Filters_antwerp_leaflet

 Mer information

Itsab, Luleå
Betongvägen 22
97345 Luleå

Itsab, Gällivare
Metallvägen 2
98238 Gällivare

 

Itsab, Kiruna
Industrivägen 1A
98138 Kiruna 

Växel   0920 - 28 17 40
Fax  0920 - 28 17 41
E-post  info@itsabtryckluft.se

Besök oss på Facebook

Till vår facebook-sida
 

© 2019 ITSAB
Information om cookies